ZŠ Korunovační

Školní cyklovýlet ZŠ Korunovační

ZŠ Korunovační
Korunovační 8, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Na této škole proběhlo mapování během podzimu 2008. Výsledná školní mapa byla předána ke zpracování dopravní studie v listopadu 2008, v únoru 2009 se konala první schůzka pracovní skupiny nad návrhem dopravní studie, v červnu pak pracovní skupina odsouhlasila opatření ke zklidnění dopravy navržená pro čtyři lokality v blízkosti školy.

Z prostředků projektu určených na opatření pro podporu šetrné dopravy byla zakoupena kola a potřebná cyklistická vybava.

V rámci projektu škola vytvořila svůj plán mobility, jehož součástí jsou tradiční cyklovýlety, soutěž mladých cyklistů a různé akce na podporu chůze.

Realizace opatření z dopravní studie

– stavební úprava (zúžení vozovky) u přechodu na křižovatce Čechova x Keramická (2009)
– nový přechod u křižovatky Šmeralova x Havanská (2009)
– úprava křižovatky Veletržní x Šmeralova (2010)
– zvednutá plocha křižovatky Havanská x Sládkova (2011)

Dokumentace projektu 0 výstupy 

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR