ZŠ Kunratice

IMG_1860ZŠ Kunratice
Předškolní 420, 148 00 Praha – Kunratice

Škola se zapojila do programu BCŠ v roce 2010. Školním koordinátorem projektu byl pan ředitel Vít Beran, konzultantkou Barbora Kolárová a projektantem Ing. Květoslav Syrový.

Přípravné schůzky pracovní skupiny byly zahájeny v březnu, v průběhu června škola dokončila mapování a předala finální mapu projektantovi ke zpracování dopravní studie.

Jako opatření na podporu šetrného dopravování žáků nechala škola vybudovat nový přístřešek na kola.

Realizace opatření z dopravní studie

– rekonstrukce křižovatky K Libuši x Maternova, 2018
– úprava přechodu ve Vídeňské ulici u zastávky U Tří svatých, 2020

Dokumentace projektu – výstupy 

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR