ZŠ Londýnská

ZŠ Londýnská
Londýnská 34, 120 00 Praha 2

Na začátku školního roku 2004 proběhlo na škole mapování, finální školní mapu zpracovala zaměstnankyně MHMP a členka PM Vendula Maráková. Následná dopravní studie Ing. Zbyňka Laubeho byla předána MHMP pro zpracování projektové dokumentace. V průběhu let 2004 – 2006 byla prostřednictvím TSK realizována navržená opatření.

Realizace opatření z dopravní studie

– stavební úprava křižovatky Londýnská x Rumunská: zúžení vozovky vytažením nároží a vytvoření parkovacích zálivů
– rozsáhlá stavební úprava křižovatky Londýnská x Jugoslávská: zúžení vozovky na všech čtyřech ramenech vytažením nároží a vytvoření parkovacích zálivů, zúžení  Jugoslávské zamezilo nebezpečnému parkování aut ve dvou řadách
– změna synchronizace SSZ v Rumunské ulici tak, aby na přechodu ke škole vznikla mezera mezi jedoucími auty, během níž děti mohou přecházet
– zřízení přechodu se světelnou signalizací v Rumunské ul. na  nám. Míru

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR