ZŠ Lyčkovo náměstí

ZŠ Lyčkovo náměstí
Lyčkovo náměstí 6,  186 00 Praha 8 – Karlín

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy na jaře 2018 a právě absolvovala první fázi projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů.

Skupina rodičů, která se zúčastnila naší úvodní schůzky k projektu, nás příjemně překvapila. Všichni zúčastnění rodiče uvedli, že chodí s dětmi do školy pěšky a chtějí je v tomto způsobu dopravy podporovat. Z iniciativy rodičovského spolku vzešlo již několik konkrétních návrhů na úpravu veřejného prostoru v okolí školy, například uzavření komunikace přímo před školou pro průjezd aut. Rodiče zde nicméně stále vidí jisté nedostatky, obzvláště jim vadí absence značených přechodů, které městská část i policie odmítá vzhledem k tomu, že celá oblast je v režimu obytné zóny. Stále panují obavy z nárůstu dopravního zatížení v souvislosti se zprovozněním nové administrativní budovy Butterfly v bezprostřední blízkosti školy. V budově má vzniknout 3000 pracovních míst, hlavní příjezdovou komunikací se zřejmě stane Šaldova ulice, kterou velká část dětí cestou do školy přechází.

V červnu škola absolvovala první fázi projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů. Více informací zde.

Děti také pod vedením dopravního projektanta pomáhaly monitorovat dopravní provoz v okolí školy.

Sledujeme budování podzemních kontejnerů na problematickém nároží Urxova x Křižíkova.

Bezpečné cesty do školy se staly tématem letošní zahradní slavnosti, která se shodou okolností konala v sobotu 22. 9., tedy na Mezinárodní den bez aut. Děti vyráběly vlastní dopravní značky, jako například „Zákaz diktátů“, „Pozor učitelka“ nebo „Dej přednost netopýrům“, rodiče se mohli informovat o průběhu projektu BCŠ.

Hned v pondělí vyhlásila škola v rámci kampaně Pěšky do školy pěší den – děti měly za úkol přijít nějak netradičně. Ráno tak pan ředitel v parku před školou vítal děti, které dorazily na chůdách, na jezdící židli, na jednokolce nebo třeba v nákupním košíku. Přišel mimozemšťan, dáma z 19. století, skupinka marodů i duhový jednorožec. Před školou vládla opravdu dobrá nálada.

Dopravní studie projektu se věnuje těmto místům:

  1. křižovatka Urxova x Křižíkova
  2. „náměstíčko“ v křížení ulic Pernerova x Sovova x Březinova
  3. Hybešova
  4. křižovatka Šaldova x Pernerova

REALIZACE

prosinec 2019 – nový přechod v ul. Hybešova

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR