ZŠ Na Beránku

ZŠ Na Beránku
Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 – Modřany

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy na jaře 2018.

Do projektu se s nadšením vrhlo rodičovské sdružení, které přichystalo informační stánek pro všechny, kdo vyrazili na třídní schůzky. Rodiče dostali letáčky i informace k průběhu projektu, zastavovali se u stánku, a sdíleli s námi své zkušenosti z ranního dopravního chaosu před školou. Ty, kteří uváděli, že děti vozí do školy autem, protože se bojí o jejích bezpečí na ulicích, jsme upozorňovali, že nejlépe děti na samostatnou cestu do školy připraví tak, že s nimi budou chodit pěšky a opakovaně jim ukazovat, jak mají správně jednat v konkrétních situacích. Často se ozývaly stesky nad chybějící možností odložit koloběžku. Dříve děti mohly koloběžky nechávat v prostorné vstupní hale školy, dokonce je ani nezamykaly, a přesto se nikdy žádná neztratila. Tuto možnost však zakázali požární technici a od té doby děti na koloběžkách nejezdí.

V červnu škola absolvovala první fázi projektu – žákovské mapování cest do školy a dotazníkový průzkum ohledně dopravních preferencí dětí a rodičů. Více informací zde.

Děti také pod vedením dopravního projektanta pomáhaly monitorovat dopravní provoz v okolí školy.

V září proběhl na škole pěší den. Rodiče, učitelé i děvčata z 9. tříd napekli dobroty ke společné snídani, a každý, kdo přišel pěšky, dostal zelený náramek. V okolí školy se v ten den pohybovalo výrazně méně aut. Děti počítaly, jakou vzdálenost ušly a zda se jim společně podaří obejít celou Českou republiku. Celkem to nakonec bylo 5 254 km, což v rámci oslav stoletého výročí vzniku ČSR vystačí i okolo Slovenska. Nižší ročníky pěší den využily k výletu na hřiště, v Montessori oddělení připravily starší děti pro své mladší spolužáky program na dvě hodiny – dráhu pro kola a koloběžky, závod v rychlochůzi, dopravní matematické úlohy i hru o třídění odpadu.

Podrobné informace k problematickým místům a dopravní studii

Dopravní studie projektu se věnuje těmto místům:

  1. křižovatka Pertoldova x Borovanská
  2. prostor u školy v ul. Pertoldova
  3. křižovatka Borovanská x Pavelkova x Čs. Exilu
  4. okolí křižovatky Pavelkova x Božetická a výjezd z parkoviště
  5. výjezd z parkoviště za KD Otava v ul. Pertoldova

Nestavebně lze řešit tato opatření, která přispějí k celkovému zklidnění dopravy a odlehčí prostoru přímo před školou (viz str. 36 studie):

  1. zřízení zóny 30
  2. zřízení K+R u jižního vchodu do areálu školy
  3. zjednosměrnění ulice Pertoldova a Urbánkova

 

Dopravní studii převzal od zástupců školy a dopravního projektanta Ing. Syrového v pátek 18. 1. 2019 pan místostarosta Prahy 12 Ing. Vojtěch Kos. Městská část se bude návrhy dále zabývat a zažádá o jejich realizaci v rámci opatření BESIP.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR