ZŠ Na Slovance

foto archiv PM

ZŠ Na Slovance
Bedřichovská 1/1960, Praha 8

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy 2019 a na jaře absolvovala první část projektu – mapování rizikových míst v okolí školy. Výsledky mapování děti představily na setkání pracovní skupiny koncem května. Blíže o výsledcích analytické fáze projektu v zde.

Na základě podnětů od dětí se dopravní studie věnuje těmto nebezpečným místům:

Na výsledné podobě dopravní studie se členové pracovní skupiny shodli během podzimu 2019, škola ji předala zástupcům městské části Praha 8 k dalšímu řešení 18. 12, 2019. Pan radní Slabihoudek a Tatranský i pan Jedlička za dopravní komisi dětem i škole poděkovali za spolupráci a přislíbili, že budou usilovat o bezpečnější a přívětivější okolí školy.

Městská část se dále ve spolupráci s TSK snaží o alespoň základní úpravu nepříjemných podchodů (pod ulicí Liberecká a Střelničná). V listopadu 2019 byla zahájena jednání o možném přístřešku na jízdní kola a koloběžky (viz studie str. 22-26).

Škola vypracovala Školní plán mobility, ve které si stanovila cíle, kterých by v oblasti udržitelné mobility chtěla dosáhnout, i aktivity, které k tomu povedou.

Doprovodné programy

Všichni třídní učitelé začlenili do programu třídnických hodin téma dopravní výchovy. Děti se zamýšlely zejména nad bezpečným pohybem chodců a cyklistů v silničním provozu, důraz byl kladen především na rizikové dopravní situace a způsoby, jak jim efektivně předcházet.

Ve školní družině paní družinářky zpracovaly pracovní listy na téma chodec a cyklista, na teoretickou přípravu navázaly testy zpracované hravou formou – děti zakreslovaly konkrétní dopravní situace, malovaly kolo s povinnou výbavou a bezpečný pohyb si vyzkoušely mimo jiné i na provizorním „dopravním hřišti“, které vzniklo na ploše přímo před školou.

V září se druhý stupeň zaměřil na bezpečné chování v silničním provozu, a to nejen z pohledu chodce nebo cyklisty, ale i z pohledu řidiče osobního automobilu.

Na prvním stupni si děti nejdříve zopakovaly, co patří do povinné výbavy jízdního kola, a potom se  daly do pečení…. Podívejte, jaké delikátní výtvory vytvořili žáci z 3. A se svými rodiči: „americké kolo“ s donuty místo kol, kolo z perníku, a nescházel ani VIP bicykl v barvách trikolory.

 

 

Pěší den

Dne 19. září 2019 na naší škole proběhl Pěší den, kterého se aktivně zúčastnilo 392 žáků – 227 žáků prvního stupně a 165 stupně druhého. Během čtvrtečního rána žáci 7. C rozdávali těm, kteří přišli pěšky, lístečky s logem Pěšího dne. Na začátku první vyučující hodiny vyučující v každé třídě lístečky vybral a spočítal. Nejaktivněji zapojené třídy byly odměněny drobnými dárky. Za pozitivní lze považovat především to, že v tento den byla dopravní situace před školou klidnější a děti si na vlastní kůži vyzkoušely, že do školy můžeme dorazit po svých.

Módní přehlídka v družině

Vidět a být viděn, módní přehlídka, ZŠ Na Slovance

V úterý 19. 11. 2019 proběhla v malé tělocvičně ZŠ Na Slovance módní přehlídka v rámci projektu Bezpečné cesty do školy. Děti, navštěvující školní družinu, připravily 10 modelů s reflexními prvky na téma „Vidět a být viděn“. Porota hodnotila originalitu, spolupráci celé skupiny během příprav i kreativitu při popisu a předvádění modelu a nejraději by všem účastníkům dala plný počet bodů. Věříme, že kromě velkého zážitku a praktického reflexního prvku si všechny děti z módní přehlídky odnesly i neocenitelné ponaučení – na ulici a na silnici je životně důležité vidět a být viděn. Celý článek od paní zástupkyně Křížové zde.

Galerie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR