ZŠ Na Slovance

ZŠ Na Slovance
Bedřichovská 1/1960, Praha 8

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy 2019 a na jaře absolvovala první část projektu – mapování rizikových míst v okolí školy. Nyní ji čeká první setkání pracovní skupiny, kde budou výsledky mapování představeny.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR