ZŠ náměstí Svobody

Odpolední cyklosoutěže na dvoře ZŠ nám. Svobody

ZŠ náměstí Svobody
nám. Svobody 2/930, 160 00 Praha 6

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v říjnu 2012.

Vedoucí školního projektu byla paní učitelka Elena Malchárková, konzultantkou Petra Lukešová, projektantem Ing. Květoslav Syrový.

První schůzka pracovní skupiny k představení projektu a seznámení členů se konala 14. 11. 2012, předání školní mapy a výsledků dopravního průzkumu projektantovi proběhlo 12. 2. 2012.

Za nejproblémovější označily děti nepřehledné přechody v Terronské a Sukově ulici, přechody na ulici Čsl. armády, přecházení Vítězného náměstí a prostor u výjezdu ze školního dvora (podrobnosti viz Žákovská prezentace výsledků mapování a dopravního průzkumu).

1. března se konala první z doprovodných projektových aktivit pro děti – Reflexní den. Děti dorazily do školy vybavené nejrůznějšími reflexními materiály a doplňky a připomněly si tak, jak je důležité být v dopravním provozu dobře vidět.

7. května proběhlo rozsáhlé monitorování přechodů v okolí školy, které prováděli žáci ve spolupráci s projektantem a městskou policií.

Třetí schůzka pracovní skupiny, tentokrát již nad konceptem dopravní studie, se konala 16. května.

6. června proběhla akce „Vyměňte auto za nohy“ a na 14. června je ve spolupráci s portálem Chodci sobě naplánován happening za přívětivější podobu prostranství před školou.

Poslední schůzka pracovní skupiny, na které bude předána finální podoba dopravní studie zástupcům MHMP, MČ, školy a Pražských matek, proběhne 11. června ve 14 h.

14. 6. se před školou konal happening „Za hezčí náměstíčko“ organizovaný iniciativou rodičů a Pražskými matkami. Jeho cílem bylo rozpoutání diskuze na téma prázdný prostor před školou a vytvoření návrhů na jeho vylepšení.

Dokumentace projektu – výstupy

Zápisy z jednání pracovních skupin

Mapování a dopravní průzkum

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR