ZŠ Písnice

Školní cyklojízda ZŠ Písnice

ZŠ Písnice
L. Coňka 40, 144 00 Praha 4 – Písnice

Škola byla vybrána do programu BCŠ v roce 2011. Konzultantkami projektu se staly maminky žáků Veronika Radová a Michaela Střelcová, projektantem Ing. Květoslav Syrový.

V dubnu proběhlo na škole mapování a v květnu se konala první schůzka pracovní skupiny, kde zástupci žáků předběžně prezentovali vytipovaná riziková místa. Děti v rámci projektu absolvovaly přednášku o dopravě ve městě a monitorovaly dva nebezpečné přechody v blízkosti školy. V červnu, na druhé schůzce pracovní skupiny, představili žáci výsledky školního mapování a dopravního průzkumu a zpracované materiály předali projektantovi. Na podzim se pracovní skupina sešla dvakrát nad konceptem dopravní studie, která byla předána zástupcům MČ Praha–Libuš a Magistrátu hlavního města Prahy na začátku listopadu.

Škola vytvořila svůj plán mobility a z prostředků projektu pořídila stojany a přístřešek pro kola a koloběžky.

V červnu proběhla školní cyklojízda, kterou pomohla zorganizovat sdružení Oživení a Auto*mat. Trasa cyklojízdy vedla okruhem od školy přes Točnou a Cholupice do Modřanské rokle, kde děti plnily různé  úkoly s dopravní tematikou, a přes písnické sídliště zpět. K cyklistům se připojil i pěší průvod prvňáčků, který za nimi dorazil k Modřanské rokli.

 Realizace opatření z dopravní studie

– umístění zpomalovacích terčů a dopravního zrcadla na křižovatce Putimská x Ladislava Coňka (2012)
– umístnění dopravního zrcadla na křižovatce K Vrtilce x Ladislava Coňka (2012)

Dokumentace projektu – výstupy:

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR