ZŠ Poláčkova

ZŠ Poláčkova
Poláčkova 1067, Praha 4 – Krč

Škola zahájila svůj projekt BCŠ na jaře 2003. Dopravní studii zpracoval tehdejší Ústav pro dopravní inženýrství, bohužel ji nemáme k dispozici.

Realizace opatření z dopravní studie

– zúžení vozovky do jednoho pruhu u přechodu na Olbrachtově ulici v blízkosti školy

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR