ZŠ Pošepného náměstí

Druhá školní cyklojízda 25.4. 2013

ZŠ Pošepného náměstí
Pošepného náměstí 2022, Praha 4 – Chodov, 148 00

Škola byla vybrána do programu BCŠ v říjnu 2012.

Vedoucím školního projektu se stal pan učitel Zdeněk Kleisner, konzultantkou paní Marie Kneselová, projektantem Ing. Květoslav Syrový.

První schůzka pracovní skupiny k představení projektu a seznámení členů se konala v listopadu, předání školní mapy a výsledků dopravního průzkumu projektantovi proběhlo v únoru 2012.

Za nejproblémovější místa označily děti nebezpečnou zatáčku u Medicentra v Kaplanově ulici, křižovatku ulic Gregorova x Augustinova, východ z podchodu v ulici Krejnická i samotný podchod a také přechod a podchod v ulici Blatenská.

Škola připravila pro žáky, rodiče i učitele cyklojízdy a další aktivity na podporu zdravého a šetrného způsobu dopravy. Pro ty, kteří nedisponují jízdním kolem, bylo zakoupeno 5 školních kol z rozpočtu projektu.

Třetí schůzka pracovní skupiny, tentokrát již nad konceptem dopravní studie, který představil Ing. Syrový, se konala v půlce května, závěrečné předání dopravní studie zástupcům MČ, MHMP a školy proběhlo na konci června.

Dokumentace projektu – výstupy

Zápisy z jednání pracovních skupin

Mapování a dopravní průzkum

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR