ZŠ Ružinovská

ZŠ Ružinovská
Ružinovská 2017, Praha 4

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy 2019 a na jaře absolvovala první část projektu – mapování rizikových míst v okolí školy. V květnu proběhlo první setkání pracovní skupiny projektu, kde byly výsledky mapování představeny. Zprávu z tohoto setkání si můžete přečíst zde.

Pracovní skupina se shodla, že dopravní studie navrhne opatření pro zvýšení bezpečnosti na těchto místech:

Projednanou dopravní studii předal žákovský ekotým panu místostarostovi Prahy 4 Ing. Zdeňku Kovaříkovi dne 6. 12. 2019. Pan místostarosta přislíbil, že nestavební úpravy na nejnebezpečnějších místech, tedy na křižovatkách Ružinovská x Vídeňská a Ružinovská x Pod Krčským lesem, MČ projedná v dohledné době. Stanovení dočasné úpravy by mohla MČ vydat do června 2020. Návrhy stavebních úprav musí schválit zastupitelstvo, v případě kladného stanoviska bude MČ žádat o jejich realizaci PS BESIP při pražském Magistrátu.

U přechodu se musíme rozhlédnout! foto archiv PM

Pěší den

Děti ze ZŠ Ružinovská přišly 1. října 2019 do školy pěšky. Ke škole se vydaly ve třech skupinkách v doprovodu pedagogů. Místa srazu pečlivě vybraly a na pěší den se dobře připravily. Nejenže vytvořily krásný plakát, který pověsily u dveří školy, ale hlavně si společně povídaly o tom, proč by měly do školy přicházet pěšky. Cestou pak byla vhodná příležitost zopakovat, jak se chovat na ulici a hlavně na co je potřeba dát pozor. Aby byly jejich cesty do školy ještě o trochu bezpečnější, dostaly děti reflexní zvířátka k zavěšení na batoh. Na školním hřišti pak ranní procházku zakončily písničkou o stromech, díky kterým je okolí jejich školy nejen krásnější, ale i zdravější.

Galerie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR