ZŠ Slivenec

Cyklistické jízdy zručnosti – ráno do školy na kole!

ZŠ Slivenec
Ke Smíchovu 16, 154 00 Praha – Slivenec

Škola se zapojila do programu BCŠ v roce 2009. Vedoucí školního projektu byla paní vychovatelka Petra Siganová, konzultantkou Barbora Kolárová, dopravním projektantem Ing. Petr Novotný.

Pro oživení projektu a přiblížení dopravní problematiky dětem zorganizovala škola velké množství doprovodných akcí – vycházky a výlety s dopravní tematikou, cyklistické jízdy zručnosti, sázení květin před školou, malování dopravních značek; starší žáci se podíleli na přípravě letáků pro rodiče, elektronické prezentaci projektu apod.

Předání mapy s žákovskou prezentací výsledků projektu proběhlo v červnu, schůzka nad konceptem dopravní studie se konala na konci září. V říjnu škola vytvořila svůj plán mobility a v prosinci předala odboru dopravy MHMP hotovou dopravní studii. Jako opatření na podporu udržitelné dopravy žáků nechala ve svém areálu instalovat přístřešek se stojany na kola a koloběžky.

Škola je nadále velice aktivní, každoročně pořádá jízdy zručnosti na kolech a koloběžkách, Den bez aut, návštěvy Muzea policie s nácvikem základů první pomoci, cyklovýlety, soutěž Kdo vyšlápne vyšší horu, Zelené kilometry apod.

Realizace opatření z dopravní studie

– rekonstrukce křižovatky Na Křenkově x Ke Smíchovu (2012-2013)
– rekonstrukce parkoviště před školou (2012-2013)
– z iniciativy obce byla položena na ulici Ke Smíchovu (směr centrum) rocbinda
– zastávky MHD v obou směrech bezbariérové, jedna realizována do zálivu

Dokumentace projektu – výstupy

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR