ZŠ Chvaly

Mapování ve třídě

ZŠ Chvaly
Stoliňská 832, 193 00 Praha – Horní Počernice

Škola se zapojila do programu BCŠ v roce 2011. Školním koordinátorem projektu byl pan ředitel Martin Březina, konzultantem Ing. Bohdan Salvet, projektantem Ing. Květoslav Syrový.

První setkání pracovní skupiny se konalo na konci 27. dubna, v květnu proběhla přednáška pro žáky o dopravě ve městě. Děti vytvořily vlastnoruční mapy rizikových míst za I. a II. stupeň, zúčastnily se monitorování nebezpečného přechodu a mnoha dalších doprovodných aktivit. Druhé setkání pracovní skupiny s žákovskou prezentací výsledků mapování a dopravního průzkumu a předání zpracovaných materiálů projektantovi se konalo v červnu.

Na podzim probíhaly schůzky nad konceptem dopravní studie, která byla v listopadu předána zástupcům MČ Praha – Horní Počernice a Magistrátu hl. města Prahy.

Škola vytvořila svůj plán mobility a z prostředků projektu pořídila stojany na kola a koloběžky, které  využila při velkém koloběžkovém průjezdu Horními Počernicemi. V říjnu bylo u školy slavnostně otevřeno nové dopravní minihřiště s několika semafory a silničkami.

Realizace opatření z dopravní studie

– rozsáhlá stavební úprava přechodu přes Náchodskou ulici
– stavební úprava přechodu na křižovatce Náchodská x Stoliňská
– zjednosměrnění Stoliňské ulice
– úpravy prostoru před školou

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR