ZŠ sv. Augustina

Škola sv. Augustina
Hornokrčská 3, Praha 4 – Krč

Škole sv. Augustina se nepodařilo získat podporu od MHMP, Pražské matky jí však projekt pomohly uskutečnit alespoň v omezeném formátu – okolí školy iniciativně zmapovali rodiče a projektanti K. Syrový a T. Cach zpracovali zadarmo studii, resp. doporučení možných řešení jednotlivých problematických míst v trase metro Kačerov – škola.

Pracovní skupina věnující se bezpečnosti pěšího přístupu pracuje na škole kontinuálně.

Nejpalčivějším problémem se ukázal přechod přes Budějovickou ulici u metra Kačerov, kde řidiči (především v klesání) ignorovali chodce. V roce 2013 došlo k rekonstrukci přechodu – vytvoření středového ostrůvku, nového svislého a vodorovného značení a zkosení obrubníků.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR