ZŠ Švehlova

Předání dopravní studie, 5. 6. 2013

Předání dopravní studie paní ředitelce a zástupcům pražského magistrátu, foto PM

ZŠ Švehlova
Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10

Škola byla vybrána do programu BCŠ v říjnu 2012.

Vedoucím školního projektu se stal pan zástupce Jan Drápal, konzultantkou Vendula Maráková, projektantem Ing. arch. Tomáš Cach.

První schůzka pracovní skupiny k představení projektu a seznámení všech členů se konala v listopadu 2012, žákovská prezentace výstupů mapování a dopravního průzkumu a jejich předání projektantovi proběhly v březnu 2013. Starší žáci následně prezentovali výsledky mladším spolužákům během vyučování.

Za nejproblémovější označily děti nepřehledné „náměstíčko“ nad MŠ Podléšková s nevhodně umístěným parkovištěm, dvoupruhý přechod vedoucí na zastávku tramvaje a autobusu ve Švehlově ulici, parkování aut u přechodů přes Topolovou ulici, chybějící přechod na křižovatce Jabloňová x Hvozdíková či přechod u křižovatky Práčská x Mikanova, kde rovná komunikace svádí řidiče k překračování rychlosti. Další připomínky se týkaly několika lokalit, ve kterých se pohybují podivné osoby, či krátkých intervalů pro chodce na přechodech se SSZ. Všichni zúčastnění si také přáli obnovu chodu dopravního hřiště v Jahodové ulici, které bylo dlouhodobě uzavřeno z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů.

Škola zorganizovala množství doprovodných projektových aktivit – mezitřídní pěší soutěž „Putování po rovníku“, cyklistické vyjížďky po okolí, soutěže na dopravní téma a jízdy zručnosti na školním hřišti či monitorování dopravy v okolí školy.

V dubnu se konala další schůzka pracovní skupiny, na které již projektant představil svůj koncept dopravní studie řešící vytipovaná dopravně riziková místa a na konci května absolvovali žáci přednášku o dopravě ve městě. Škola provedla rekonstrukci starého přístřešku na nářadí, ze kterého se stal přístřešek se stojany na uschování kol a koloběžek.

Závěrečná schůzka pracovní skupiny s předáním dopravní studie zástupcům školy, městské části, MHMP a Pražských matek se konala v červnu 2013.

Realizace opatření z dopravní studie
– rekonstrukce tramvajové zastávky Sídliště Zahradní Město, úprava přechodu
– zamezení parkování u přechodu v Jahodové ul. u nákupního centra Cíl (balisety)
– úprava vodorovného značení a zamezení parkování (balisety) u přechodu na křižovatce Topolová x Jahodová
– úprava křižovatky Topolová x Podléšková (balisety)

V roce 2015 došlo také k obnově dopravního hřiště u bývalé ZŠ Jahodová a jeho zpřístupnění veřejnosti.

V září 2019 bylo po letech nejrůznějších komplikací konečně upraveno nejproblematičtější místo v bezprostřední blízkosti školy – křižovatka Topolové, Maceškové a Karafiátové ulice.

Dokumentace projektu – výstupy

Zápisy z jednání pracovní skupiny

Mapování a dopravní průzkum

Dopravní studie

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR