ZŠ Táborská

Dopravní situace v okolí školy, 22. 9. 2015

ZŠ Táborská
Táborská 45, 140 00 Praha 4

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy v únoru 2015.

V dubnu proběhlo první setkání pracovní skupiny, v červnu škola představila výsledky mapování a dotazníkového šetření.

V září žáci pod vedením dopravního projektanta provedli dopravní průzkum v okolí školy, který spolu s výsledky mapování posloužil jako podklad pro zpracování dopravní studie. V říjnu pak proběhla další schůzka pracovní skupiny nad návrhem dopravní studie, kde všichni zúčastnění dospěli ke shodě nad budoucími kroky – více zde.

V listopadu předali zástupci žáků  dopravní studii starostovi MČ Praha 4 Petru Štěpánkovi. Další informace o průběhu projektu naleznete zde.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR