ZŠ Veronské náměstí

100_0355ZŠ Veronské náměstí
Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10

Škola se zapojila do programu BCŠ v roce 2011. Školní koordinátorkou projektu byla paní učitelka Božena Makúchová, konzultantkou maminka jednoho ze žáků, paní Lenka Mertová, projektantem Ing. Vladislav Rozsypal.

První setkání pracovní skupiny se konalo v dubnu 2011, během května probíhalo mapování rizikových míst a dotazníkový průzkum. Žáci také absolvovali přednášku o dopravě ve městě a na druhé schůzce pracovní skupiny na konci května pak prezentovali výsledky svých aktivit a zpracované materiály předali projektantovi.

Schůzka nad konceptem dopravní studie se konala na konci června, další pak v září. Předání finální podoby studie zástupcům MČ Praha 15, Magistrátu hl. města Prahy a policie proběhlo na začátku října.

Škola sepsala svůj plán mobility a z prostředků projektu nechala na vnitřním dvoře budovy postavit přístřešek se stojany pro kola a koloběžky. Nadále aktivně podporuje dopravní výchovu, pořádá cyklovýlety, dopravní odpoledne, která organizují starší žáci, a účastní se úspěšně dopravních soutěží.

Realizace opatření z dopravní studie

– instalace SSZ u přechodu přes Milánskou ul.
– oprava chodníku v Lessnerově
– přisvětlení dopravní značky Pozor, děti! na Milánské, údržba keřů u přechodu
– zlepšení péče o schody v Milánské
– úprava křižovatky Archimédova x Ohmova

Dokumentace projektu – výstupy

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR