Metodická příručka programu a další materiály

Metodika školních projektů programu Bezpečné cesty do školy.  Obsahuje podrobný postup při organizaci školního projektu a množství příkladů opatření ke zklidňování dopravy i aktivit na podporu udržitelné mobility.

Metodická příručka s návodem jak zpracovat školní plán mobility, včetně příkladů vypracovaných plánů mobility, aktivit a opatření, která lze v rámci naplňovaní cílů ŠPM realizovat, a výukových materiálů, jež může škola využít při práci v hodinách.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR