Školní plán mobility

ŠPMPovinnou součástí programu Bezpečné cesty do školy je od roku 2008 vytvoření tzv. školního plánu mobility (ŠPM).

U nás je tato strategie školy pro podporu a rozvoj udržitelného cestování žáků poměrně čerstvou novinkou – první školní plány mobility vytvořily v rámci svých školních projektů ZŠ Meteorologická, Gymnázium Postupická a ZŠ Korunovační v roce 2008. Od té doby byly zatím zpracovány na dalších 12 školách (viz databáze realizovaných projektů).

Pro školy, které mají zájem o vytvoření svého ŠPM, zpracovaly Pražské matky ve spolupráci s o.  s. Oživení a Nadací Partnerství metodickou příručku Školní plán mobility. Příručka obsahuje podrobný návod na správné zpracování ŠPM, příklady aktivit a opatření, která lze v rámci naplňovaní jeho cílů realizovat, i dva příklady již zpracovaných ŠPM – z Anglie (New City Primary School v Londýně) a z Čech (ZŠ Klánovice v Praze).

Zde naleznete další ukázky týkající se zpracování (nejen) školních plánů mobility:

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR