Chodci sobě

Chodci_sobe_HP10. února 2012 byl spuštěn náš nový portál Chodci sobě, sloužící jako jednoduchý informační a komunikační nástroj pro sdělování podnětů z oblasti pěší dopravy v Praze zástupcům samospráv městských částí i dalším odpovědným institucím a spoluobčanům.

Problémy, se kterými se pražští chodci setkávají na svých cestách městem, připomínky či tipy na zlepšení jsou zde evidovány, zobrazovány a zasílány k řešení.

Samosprávy mohou prostřednictvím portálu získat komplexnější přehled o problémech chodců ve svých městských částech, reagovat na podněty a o jejich řešení občany informovat.

Občané mohou sledovat stav řešení podnětů, hodnotit jej a komentovat, hlasovat o nejproblematičtějších místech a komunikovat mezi sebou.

Portál funguje na adrese www.chodcisobe.cz.

V rámci festivalu Jeden svět 2012 byl v březnu představen na workshopu o využití nových sociálních médií pro české neziskovky a také na soutěžním večeru dokumentárních filmů One World Social Innovation.

Díky partnerství se slovenskou organizací SGI, která provozuje obdobný, jen šířeji pojatý portál Odkaz pre starostu, a poskytla nám základ redakčního systému, proběhlo v Bratislavě setkání provozovatelů obou portálů s účelem výměny zkušeností s dosavadním fungováním.

Portál byl také prezentován na konferenci o účinnosti kampaní na podporu bezpečnosti silničního provozu (CERSC 2012) v sekci Young experts v Budapešti.

Jako aktivity na propagaci a podporu fungování portálu jsme v letech 2013–2014 realizovali projekt Chodci sobě a svému životnímu prostředí a v letech 2015–2016 projekt Chodci sobě – kampaň na podporu pěší dopravy.

V současnosti evidujeme přes 2 000 zaslaných podnětů, z toho přes 470 vyřešených.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

V současné době je provoz portálu Chodci sobě podpořen ve stejnojmenném projektu grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR