Chodci sobě – kampaň na podporu pěší dopravy (2015–2016)

fb_coverV dubnu 2015 odstartoval roční projekt, který byl založený na osvětové kampani propagující pěší dopravu jako nejpřirozenější, energeticky nejúspornější, ekologický a zdraví prospěšný způsob dopravy. Navazoval na činnost téměř 3 roky fungujícího portálu určeného (nejen) pražským chodcům Chodci sobě a snažil se mu dát nový rozměr – z on-line sféry mířil mezi lidi a do konkrétních míst v Praze.

2B6A6781

Sousedská slavnost v Košířích, 18. 9. 2015, foto Lukáš Žentel

Cílem projektu bylo zviditelnit téma pěší dopravy a zpřístupnit jej odborné i laické veřejnosti, zapojit aktivní jedince a skupiny do zvelebování městského veřejného prostoru, posílit komunikaci mezi veřejnou správou a veřejností a zlepšit postavení chodců a podmínky pro pěší provoz ve městě.

V pátek 5. 6. 2015 proběhla zahajovací tisková beseda, kde jsme podrobněji představili hlavní cíle a náplň kampaně – viz tisková zpráva.

3. září 2015 se uskutečnil první ze 3 chystaných happeningů, a to v Liboci, kde byl vyřešen jeden z podnětů zaslaných na portál Chodci sobě. Pražské matky společně s libockým Domovem svaté rodiny zorganizovaly sousedskou slavnost, během níž se konala debata s radní pro dopravu Prahy 6 Petrou Kolínskou o dalších dopravních úpravách  v Liboci. Více viz tisková zpráva a galerie.

18. září proběhl další happening, tentokrát v Košířích. Pražské matky spolu s místním sdružením Košířská cibulačka a žáky základní školy v Nepomucké ulici představily veřejnosti i zástupcům veřejné správy na sousedské slavnosti svůj záměr přeměnit nebezpečný dopravní prostor křižovatky Musílkova x Fabiánova na přívětivou lokalitu, která bude sloužit nejen automobilům, ale také chodcům. V rámci setkání proběhla prezentace návrhu dopravní studie a diskuze s dopravním projektantem. Viz tisková zpráva a galerie.

2B6A6960

Děkujeme, povedlo se!, 22. 10. 2015, foto Lukáš Žentel

22. října proběhl happening třetí, tentokrát zaměřený na představení úspěchů, kterých bylo dosaženo díky portálu Chodci sobě. Dobrovolníci označili vybraná upravená místa balónky a nálepkami s nápisem Chodci sobě – Děkujeme, povedlo se! Viz tisková zpráva a galerie.

Na konci listopadu vyvrcholila další projektová aktivita – zástupkyním spolupracujícího sdružení Košířská cibulačka a představitelům MČ Praha 5 jsme předali odborně zpracovaný návrh revitalizace výše zmíněné košířské křižovatky Musílkova x Fabiánova – viz tisková zpráva k této aktivitě.

V rámci projektu jsme natočili propagační spot (autor Libor Kozák), který byl mimo jiné promítán ve stanicích metra, a vytvořili množství dalších materiálů, které jsme nechali umístit v pražské MHD, rozdávali při nejrůznějších veřejných prezentacích apod. Zároveň jsme vstoupili v jednání se zástupcem olomoucké Univerzity Palackého o předání potřebných informací a podkladů k vytvoření verze portálu Chodci sobě pro Olomouc. Tento portál by měl být spuštěn na přelomu jara a léta 2016.

Na únor a březen 2016 jsme připravili třídílnou putovní výstavu uměleckých fotografií ze života pražských chodců od Lukáše Žentela a Milana Jaroše, která se konala v OC Nový Smíchov, OC Atrium Flora a v Národní technické knihovně, kde byla rozšířena o fotografie z aktivit Pražských matek v rámci tohoto projektu. Na vernisáži této poslední výstavy vystoupily i Ing. Lucie Miovská, Ph.D. z České zemědělské univerzity a Ing. arch. Zuzana Kuldová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se svými velice zajímavými prezentacemi na téma veřejného prostoru a chodců, které zde s dovolením zveřejňujeme a velice doporučujeme:

Nedílnou součástí projektu byla průběžná správa a upgrade portálu, komunikace s jeho uživateli, městskými částmi, pražským magistrátem i dalšími institucemi odpovědnými za řešení podnětů, lobing v rámci pracovní skupiny BESIP a mnoho dalších jednání s občany i institucemi ve prospěch pěší dopravy v Praze.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb
Aktivitu Zelená ulice podpořilo také hlavní město Praha, happening v Košířích MČ Praha 5 MČ.

Praha_logo

 

logo_P5_A_poz-300x120 (1)

Za možnost uspořádat výstavu ze života pražských chodců děkujeme:

logo-NTKFlora_LOGO_claim_CMYKlogo_NS

Za další podporu děkujeme také:

logo_VavramamacoffeebiozahradaSHOEPSFirstBIKE-logo-international-black

školachuzedppbabynositkaNepromokneme

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR