Projekt Chodci sobě a svému životnímu prostředí (2013–2014)

nam_svobody_44

Foto Štěpán Hon

Cílem projektu Chodci sobě a svému životnímu prostředí, založeném na provozu portálu www.chodcisobe.cz, bylo rozšířit povědomí veřejnosti o výhodách pěší dopravy a pro podporu tohoto zdravého a k životnímu prostředí šetrného způsobu dopravy zlepšit komunikaci mezi pražskými chodci a odpovědnými orgány v Praze.

Přestavba portálu Chodci sobě a komunikace s městskými částmi

Jednou z klíčových aktivit projektu bylo zlepšení fungování portálu.  Zpřehlednili a zjednodušili jsme jeho strukturu – funkčně i graficky – a rozšířili jej o informace týkající se pěší dopravy. Zároveň jsme kontaktovali zástupce vybraných městských částí a navštívili je za účelem doladění komunikace při zasílání chodeckých podnětů. Navštívili jsme i zástupce TSK HMP a Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto Vavřinec Korčiš

Happeningy na podporu pěší dopravy

Během projektu jsme uspořádali 3 happeningy upozorňující veřejnost na pěší problematiku a možnost zapojit se do zdokonalení pěší infrastruktury prostřednictvím portálu Chodci sobě a dalších projektů. Prvním z nich byl happening Za lepší náměstíčko před ZŠ náměstí Svobody, na kterém jsme spolupracovali s komunitou rodičů žáků této školy. Jeho cílem bylo upozornit na možnosti lepšího využití prázdného prostoru před školou tak, aby odpovídal potřebám chodců i všech ostatních, kteří jej využívají – na náměstíčku vznikl improvizovaný „obývák“, podávalo se občerstvení, děti navrhovaly, jak by si představovaly budoucí podobu prostoru, hrály různé hry apod., na debatu s organizátory se dostavili zástupci MČ Praha 6 – paní starostka, mluvčí MČ, členka zastupitelstva a vedoucí odboru územního rozvoje.

Druhým happeningem byla procházka po Praze 2, která proběhla v rámci mezinárodního festivalu reSITE, při které jsme účastníky seznamovali s příklady dobrých i špatných příkladů řešení pěší infrastruktury a pozitivními výsledky snah občanů o změnu podoby veřejného prostoru (zejména výsledky fungování portálu Chodci sobě a programu Bezpečné cesty do školy).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto Pražské matky

Třetí happening byl součástí Svátku stromů, který každoročně pořádá v Klíčovském lesoparku v Praze 9 místní sdružení Krocan. Pro účastníky měla slavnost podobu jakési „bojové hry“, při níž v parku plnili různé úkoly poznávacího rázu. Vedle otázek týkajících se chodecké tematiky odhadovali například, za jak dlouho se v přírodě rozpadnou různé materiály, poznávali druhy stromů, děti si zahrály opravdovou „bojovku“, při níž se potkaly s medvědem a liškou, na které si musely sáhnout, cválaly na (papírovém) koni, poznávaly různé přírodní materiály a podobně. Nakonec si všichni chodci vystřihli z odrazového materiálu svou stopu, již v Klíčovském parku nechali zářit do noci. Mohli tak zviditelnit své přesvědčení, že každý, kdo po městě chodí, zanechá v jeho krajině svůj otisk.

Během projektu jsme také plnili chodecký blog a distribuovali letáček na podporu chůze.

 

Projekt byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

MŽP

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR