O kampani

99

Cílem kampaně Pěšky do školy je založit tradici pěších dnů a zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Chceme dětem i rodičům nabídnout zážitek ze společné cesty, která může být příjemná a zábavná. Pomozte nám a zorganizujte u vás ve škole pěší den, týden, nebo dokonce měsíc. O tom, jak uspořádat pěší den na škole, se dočtete v manuálu Pěšky do školySpeciální výzvu máme připravenou i pro rodiče, kteří chtějí s dětmi chodit.

Co tím získáte?

ŠKOLA 

 • zklidnění dopravy před školou
 • čistší vzduch před školou i ve třídách
 • děti, které se lépe soustředí na učení
 • příležitost k zapojení rodičů do aktivit školy
 • zábavné výukové materiály
 • metodickou podporu

 

RODIČE

 • čas strávený se svým dítětem
 • společné zážitky
 • více pohybu
 • posílení sousedských vztahů
 • příležitost ke spolupráci se školní komunitou
 • aktuální informace o kampani

 

Proč podporovat pěší cesty do školy? Důvodů je hned několik:

Ráno před školami dochází k nebezpečným situacím. ZŠ Jitřní, foto archiv PM

Bezpečí
Ranní provoz před školou je pro děti nebezpečný. Obzvláště malé děti nejsou mezi couvajícími a parkujícími auty vidět, řidiči často zastavují na přechodech a znemožňují dětem bezpečně přejít nebo jim brání ve výhledu. Rodiče dovážející děti do bezprostřední blízkosti školy ohrožují ty, které jdou pěšky nebo jedou na kole či koloběžce.

Děti, které pravidelně chodí s rodiči pěšky, se nejlépe naučí zásadám bezpečného pohybu po ulici. Jak učit děti dopravní bezpečnosti od nejútlejšího věku vám poradí náš leták Bezpečně na silnici.

Cesta do školy je příležitost ke zdravému, pravidelnému pohybu, foto archiv PM

Zdraví
Děti by se měly aktivně pohybovat minimálně 60 minut denně. Většině dětí dnes přirozený pohyb chybí, každé čtvrté dítě okolo 13. roku bojuje s nadváhou, nebo dokonce s obezitou. Chůze je zdravá, zlepšuje krevní oběh, pomáhá předcházet kardiovaskulárním a jiným civilizačním onemocněním. Ranní procházka dětem pomáhá se ve škole lépe soustředit.

Životní prostředí
Každé auto před školními budovami zhoršuje vzduch, který děti celý den dýchají. Znečištěné ovzduší, které je v Praze z 90 % přičítáno právě dopravě, způsobuje v hlavním městě přibližně 500 předčasných úmrtí ročně. Koncentrace škodlivých prachových částic je v autě 7 až 12xt horší než venku na ulici.

Čas strávený se spolužáky…, foto archiv PM

Zdravé vztahy mezi dětmi

Cesta do školy má pro děti důležitý socializační rozměr. Díky ní mohou vznikat přátelství i první lásky, děti získávají společné zážitky, mají čas na objevování světa, získávají pozitivní vztah ke svému okolí. Mladší děti sdílí cestu s rodiči, mohou jít společně za ruku a podělit se s nimi, co je čeká nebo co zažily.

Kampaň „Walk to school“ se každoročně koná ve Velké Británii, v Holandsku, v Německu, ve Švýcarsku, ale také v USA, v Kanadě nebo v Austrálii a  v dalších zemích. Naším cílem je zavést podobnou tradici také u nás.

 

Kontakty na koordinátorky kampaně:

Marie Čiverná,marie.civerna@prazskematky.cz, 775 065 435
Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, 777 813 934

 

Kampaň Pěšky do školy finančně podpořily:

 

 

 

 

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR