Pěšky do školy 2017

Pěší den na ZŠ Burešova, 21. 9. 2017, foto Helena Pěchoučková

Na začátku roku 2017 jsme zahájili projekt Pěšky do školy, jehož hlavním cílem je přiblížit téma pěší dopravy v širších souvislostech žákům, rodičům a pedagogům, a to atraktivní formou – aktivním a tvůrčím zapojením žáků do průzkumů dopravy a dopravního chování v okolí škol, jejich účastí na osvětových akcích propagujících pěší dopravu a s využitím mobilních aplikací či elektronických pomůcek (krokoměry, aplikace zaznamenávající pěší trasy), sociálních sítí, interaktivního výukového DVD o udržitelné dopravě, pracovních listů a webového portálu Chodci sobě.

Informace o monitoringu dopravy, který probíhal v červnu 2017:

Závěrečná tisková zpráva z monitoringu zde.

Pozvánka na pěší den v ZŠ Filosofská, obrázek škola

Pěší dny 

Během září proběhly na zapojených školách tzv. pěší dny. Jejich cílem bylo ukázat rodičům i žákům, že dopravování se (nejen) do školy může být zdravé, šetrné a dokonce i velice zábavné. Školy se na tuto akci pečlivě připravily a drtivá většina žáků, často společně s rodiči, do školy opravdu dorazila po svých, přičemž v některých případech si začátek dne zpestřili například i odměnou v podobě sladkého občerstvení před vstupem o školy, jinde zase počítali své kroky z domova až do školy apod.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR