Podporují nás

Pěšky do školy má záštitu MŠMT a těchto měst:


Pěšky do školy podporují:

Nadace podporuje rozvoj prostředí měst v České republice. Chceme přispět k tomu, aby se kvalitně řešený veřejný prostor stal přirozenou součástí života ve městě a do jeho proměn se více zapojovala i široká veřejnost. V rámci programu pro školy usilujeme o vytvoření inspirativního prostoru, který nabízí příležitosti pro zdravý a všestranný rozvoj dětí.

 

Díky Ekoškole se z dětí stávají aktivní a sebevědomí občané, kteří jsou sami iniciátory změn. Děti a učitelé se v Ekoškole učí pracovat a přemýšlet o světě jiným způsobem. Přecházejí od povrchních, jednoduchých rozhodnutí a krátkodobých akcí ke komplexnějšímu přemýšlení o problémech a plánování změn k jejich odstranění. To vede nejen k efektivnějšímu přístupu v péči a ochraně životního prostředí, ale mění to i děti samotné.

 

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina pomáhá rozvoji environmentální výchovy v České republice. Podporuje rozvoj takového vzdělávání, které přispívá k udržitelnému životu jednotlivců i společnosti a ochraně přírody v naší zemi a na naší planetě.

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí.

Chceme podpořit rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a jejich rozvoj, roli rodičů ve vzdělávání svých dětí, komunikaci mezi rodinou a školou i ostatními institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí, činnost školských rad, zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí a rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání.

 

UČÍME se VENKU podporuje hru a učení venku jako předpoklad zdravého rozvoje dětí. Spojuje učitele, rodiče i odborníky a nabízí mnoho praktických návodů, co všechno se s dětmi můžete naučit venku.

 


Za inspiraci, sdílení zkušeností a cenné rady děkujeme / We are grateful for inspiration, sharing experiences and valuable advice from:

Association transports et environnement (CH)   

Living streets (UK)             

Sustrans (UK)             


Komerční partneři:

   

 


Pešky do školy se realizuje za finanční podpory:

 

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR