Chceme být vidět!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV Česku ještě stále není samozřejmostí používat v každodenním životě reflexní prvky nebo doplňky jako běžnou součást oděvu. Přitom chodec či cyklista není bez reflexních prvků za šera téměř vidět a je tak vystaven většímu riziku střetu s automobilem.

Ve spolupráci s Nadací Partnerství a sdružením Oživení jsme proto od roku 2010 zorganizovali již 3 ročníky fotografické soutěže pro školy Chceme být vidět!, která má tento negativní trend pomoci změnit. Jejím cílem je ukázat zejména školním dětem – ale nejen jim –, že používáním reflexních prvků se samy mohou výrazně přičinit o to, aby byly na svých cestách lépe vidět, a ještě přitom mohou vypadat vtipně a originálně.

Žáci mají jednoduchý úkol: vyfotografovat sami sebe, své přátele či členy rodiny apod. vybavené reflexními prvky tak, aby byli co nejlépe vidět za tmy, a fotografie zaslat organizátorům k posouzení a výběru vítězů. Nápaditosti se meze nekladou, čehož soutěžící většinou bohatě využívají.

Soutěž probíhá na přelomu roku, slavnostní vyhlášení vítězů se koná na konci února či začátkem března.

Ukázky žákovských fotografií a slavnostní vyhlášení vítězů:

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR