Vím, co dýchám

Výměna prachových filtrů

V roce 2008 byl na ZŠ Sázavská v Praze 2 dokončen projekt Vím, co dýchám, který Pražské matky realizovaly ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně a s podporou hlavního města Prahy. Cílem projektu bylo seznámit žáky teoretickou i praktickou formou s problematikou znečištěného ovzduší v Praze, a to především v souvislosti s dopravním chováním.

Děti v jeho rámci absolvovaly několik přednášek o problematice vlivu dopravy na ovzduší a vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví, navštívily Český hydrometeorologický ústav, kde se seznámily s reálným měřením, jeho výsledky a využitím, a také mobilní měřicí jednotku vybavenou automatickým monitorovacím systémem. Praktická část projektu spočívala v obsluze měřicího zařízeníumístěného v prostoru školy a zjišťování koncentrace částic polétavého prachu PM10. Žáci během čtyř dvoutýdenních měřicích kampaní denně vyměňovali prachové filtry a vedli záznamy o obsluze zařízení v provozním deníku. Výsledky měření zpracovaly laboratoře ZÚ Kolín.

VCDNa začátku listopadu 2008 se uskutečnila závěrečná tisková konference, kde děti představily průběh a výsledky projektu spolužákům, zástupcům veřejné správy a médií. Pražské matky rozeslaly do pražských základních škol osvětovou příručku Vím, co dýchám aneb co chcete vědět o ovzduší zpracovanou v rámci projektu pracovníky Zdravotního ústavu.

Přednášky:

Výsledky:

 

Projekt Vím, co dýchám podpořilo hlavní město Praha.

Praha_logo

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR